Dagbesteding:

Dagbesteding 

 

Dag invulling, dagbesteding en werkervaring plekken. Waar het om gaat is dat mensen wat te doen hebben, weer mee tellen en iets om handen hebben.

De basis voor het kringloopbedrijf zijn de dagbesteding en werkervaringsplekken. De ervaren begeleiding werkt in een gezellige en huiselijke sfeer. Er is in principe plek voor iedereen die in staat is werkzaamheden te verrichten en die kan samenwerken binnen een team van enthousiaste collega’s.

In overleg kunnen er begeleidingsplannen en ondersteunende rapportages worden gemaakt, afgestemd op de totale ontwikkeling van de deelnemer. 

Deelnemers kunnen geplaatst worden indien er een financiering achter zit , dit kan b.v. doormiddel van een PGB,  of via een ondersteuning vanuit de WMO, WAJONG of UWV traject.

We hebben contact met diverse gemeenten in de omtrek.

 

In goed overleg is er veel mogelijk !

 

 

Visie:

De kijk van De Boedelhof op de maatschappij, ons

maatschappijbeeld, is dat iedereen onderdeel moet kunnen

uitmaken van een omgeving waarin hij of zij naar  tevredenheid

een zo zelfstandig mogelijk leven kan opbouwen.

Het mensbeeld van De Boedelhof omvat de gedachte dat

ieder mens er ook naar streeft om deel uit te maken van een

omgeving waarin hij of zij zich prettig voelt.

Missie:

Onze  maatschappelijke betrokkenheid ontlenen we aan het

feit dat we cliënten begeleiden die niet zonder meer

meekomen in het maatschappelijk verkeer en tot op

heden geen plek hebben kunnen vinden in het bedrijfsleven.

Op hun beurt vergroten cliënten, begeleid op De Boedelhof,

hun eigen maatschappelijke relevantie door (weer) actief en

zelfstandig onderdeel uit te maken van hun omgeving.

Onze missie om een zo maximaal mogelijke maatschappelijk

participatie te creëren verandert ondanks alle ontwikkelingen

om ons heen niet.

 

Kledinghoek

Kleding sorteren, prijzen en in de winkel hangen. 

Magazijn

aanname goederen, sorteren, containers, goederen brengen en halen en er zorg voor dragen dat de spullen op de lift komen.

 

Boeken e.d.

Boeken, maar ook lp's, cd's, dvd's en o.a lijstjes hebben hun eigen afdelingen en worden gesorteerd en eventueel geprijst.


Binnen de dagbesteding kun je onder andere helpen de winkel inrichten, prijzen van artikelen en sorteren van spullen.

Daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om activiteiten te doen die jij leuk vind, mocht je nu iets speciaals willen doen of leren vraag het gerust dan kijken we samen wat er mogelijk is. 

we werken vaak samen collega's in kleine groepjes, vind je dit moeilijk dan geeft dat niets en creëren we een goede plek voor je waar je op je gemak kunt werken.

Wim Nijkamp van Zorgkringloop de Boedelhof is in het bezit van het KIWA  keurmerk en heeft  ruim 25 jaar ervaring in de zorg. 

 

Werkervaringen:

ZMLK jongens internaat, trainings centrum voor moeilijk lerende jongeren, asielzoekers (ama's), begeleider en teamleider dagbesteding radar/DaAr (ggnet).

 

Diploma's / certificaten:

Spw, jobcoach, jobcoach autisme, middle management A.

 

Verder hebben alle vrijwilligers ervaring en affiniteit met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.